Polityka prywatności i pliki cookies
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy całego serwisu Visit by .Click i jest skierowana do Użytkowników tego serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@visitby.click

I. Dane zbierane przez Serwis Internetowy Visit by .Click

Dane zbierane podczas rejestracji
1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Internetowym Visit by .Click podaje swoje dane dobrowolnie.
2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Internetowym Visit by .Click podaje nazwę firmy, imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon komórkowy.
3. Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika oraz weryfikacji podanych danych przez Seriws Internetowy Visit by .Click, Użytkownik otrzymuje login oraz hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane podczas transakcji zapłaty poprzez płatności online

1. W celu dokonania transakcji zapłaty online, Użytkownik podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie

1. Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu Internetowego Visit by .Click automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.
2. Serwis Internetowy Visit by .Click zbiera również dane Użytkowników, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Serwisu Internetowego Visit by .Click.

II. Wykorzystywanie danych przez Serwis Internetowy Visit by .Click

1. Wraz z akceptacją Regulaminu Serwisu Internetowego Visit by .Click, Użytkownik wyraża zgodę, aby Serwis Internetowy przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.
2. Creactivity Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych Creactivity Sp. z o.o.
3. Podane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Creactivity Sp. z o.o.
4. Creactivity Sp. z o.o. informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:
- doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,
- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów,
- w celach marketingowych oraz
- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.
5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon komórkowy) w Serwisie Internetowym Visit by .Click jest obowiązkowe jeśli Klient chce złożyć zamówienie na wybrany przez siebie abonament.
7. Dane zbierane podczas transakcji zakupu online są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
8. Dane Użytkownika udostępniane są innym podmiotom, takim jak operatorom płatności w celu realizacji zamówienia.
9. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie Serwisu Internetowego Visit by .Click, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron Serwisu Internetowego Visit by .Click.
10. Dane Użytkownika mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

III. Zmiana danych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany niektórych danych podanych w systemie Serwisu Internetowego Visit by .Click. W pozostałych przypadkach (kiedy Użytkownik nie ma możliwości zmiany danych samodzielnie) konieczne jest wysłanie stosowanego oświadczenia o zmianie danych na adres e-mail: kontakt@Visit by .Click.info
3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zapłaty, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

IV. Usunięcie konta

1. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie Internetowym Visit by .Click, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Serwisu Internetowego Visit by .Click o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

V. Zabezpieczenie danych

1. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Serwisie Internetowym Visit by .Click. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Użytkownik jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Serwis Internetowy Visit by .Click niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

VI. Polityka plików „cookies”

1. Serwis Internetowy Visit by .Click informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.
a) Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:
- tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;
- personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu;
- utrzymywania sesji użytkowników;
- uwierzytelniania osób korzystających z serwisu;
- dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych;
b) Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Copyright © Creactivity Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.